Mê bồ tre ruột

Giá bán: Liên hệ

Tấm mê bồ tre ruột trang trí, xây dựng các loại:

  • Kích thước 1m x 2.6m.
  • Kích thước 0.9m x 3.8m.
  • Kích thước 1m x 4m.