Lưới mây đan mắt cáo

Giá bán: Liên hệ

  • Chiều cao: 40 – 45 – 50 – 60 – 70 – 90cm.
  • Chiều dài thông dụng 15m/ 1 cuộn.
  • Độ rộng lỗ mắt cáo: 5-6mm, độ rộng sợi mây 2-2.5mm.