Tre nứa

Giá bán: Liên hệ

Cây nứa tươi và khô các loại:

  • Loại dài 2m
  • Loại dài 3m
  • Loại dài 4m
  • Loại dài 5m