Cây tầm vông

Giá bán: Liên hệ

Cây tầm vông tươi và khô trang trí, xây dựng các loại:

  • Loại dài 3m.
  • Loại dài 4m.
  • Loại dài 5m.
  • Loại dài 6m.
  • Loại dài 7m.