Cây luồng – Tre luồng

Giá bán: Liên hệ

Cây luồng trang trí, xây dựng các loại:

  • Loại dài 2m.
  • Loại dài 3m.
  • Loại dài 4m.
  • Loại dài 5m.