Cây trúc khô trang trí

Giá bán: Liên hệ

Cây trúc khô trang trí, xây dựng các loại:

  • Loại dài 2m.
  • Loại dài 3m.
  • Loại dài 4m.
  • Loại dài 5m.