Bán thang tre

Giá bán: Liên hệ

Chỉ bán sỉ SL>20 cái

  • Loại dài 3m.
  • Loại dài 4m.
  • Loại dài 5m.
  • Loại dài 6m.