Cót tre ruột (cót thô)

Giá bán: Liên hệ

Tấm cót ruột trang trí, xây dựng các loại:

  • Kích thước 0.65m x 1.7m.
  • Kích thước 0.75m x 1.8m.
  • Kích thước 0.9m x 2m.