Cót ép xây dựng

Giá bán: Liên hệ

Cót ép xây dựng xây dựng, trang trí các loại:

  • Kích thước 0.65m x 1.8m.
  • Kích thước 0.75m x 2m.
  • Kích thước 0.9m x 2m.
  • Kích thước 0.9m x 3m.