Mê bồ tre cật (đan xéo)

Giá bán: Liên hệ

Tấm mê bồ tre cật loại nan xéo trang trí, xây dựng các loại:

  • Kích thước 0.5m x 4m.
  • Kích thước 1m x 4m.