Mê bồ tre cật

Giá bán: Liên hệ

Tấm mê bồ tre cật trang trí, xây dựng các loại:

  • Kích thước 0.5m x 4m.
  • Kích thước 1m x 2.6m.
  • Kích thước 1.2m x 3.6m.
  • Kích thước 1m x 4m.