Lá dừa lợp nhà (lá chằm)

Giá bán: Liên hệ

Lá dừa lợp nhà các loại:

  • Loại kích thước 0.5mx1m.
  • Loại kích thước 0.5mx1.5m.