Cỏ tranh lợp nhà 3mx1m

Giá bán: Liên hệ

Cỏ tranh lợp nhà các loại:

  • Loại kích thước 0.8m x 1m.
  • Loại kích thước 3m x 1m.
  • Loại kích thước 6m x 1m.